Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ilan edilmiştir.